Budżet Obywatelski 2021

Podstawę prawną do realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok stanowiły następujące akty prawne:

UCHWAŁA NR XXV/359/20RADY MIASTA KOŁOBRZEGz dnia 6 lipca 2020 r.w sprawie zasad itrybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego 

ZARZĄDZENIE NR 121/20PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEGz dnia 27 lipca 2020 r.w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok 

W 2020 r. przeprowadzona została procedura Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Do dyspozycji mieszkańców przeznaczona została kwota 1 miliona złotych na projekty ogólnomiejskie (400 000,00) i osiedlowe (600 000,00).Minimalna wartość projektu ogólnomiejskiego wynosiła 100 000 zł, a maksymalna wartość 400 000 zł. Minimalna wartość projektu osiedlowego wynosiła 10 000 zł, a maksymalna zgodnie z kwotą przypisaną na każde z osiedli. Zgłoszone zostały 22 projekty. Propozycje poddane były ocenie formalnej i merytorycznej. Na jej podstawie 8 wniosków zostało odrzuconych. Spośród zgłoszonych projektów pod głosowanie mieszkańców poddano 14 propozycji ( 6 w kategorii infrastrukturalnej i 8 w kategorii osiedlowej). Po przeprowadzeniu głosowania do realizacji wybrano 1 projekt ogólnomiejski i 4 projekty osiedlowe o łącznej wartości 619 060,00.

Wykaz projektów przyjętych do realizacji w 2021 roku:
Projekt ogólnomiejski (tytuł, ilość głosów i wartość projektu):
1) Budowa skateparku z mini rampą dla BMX, 842, (399 700,00)

Projekty osiedlowe (nazwa osiedla, tytuł, ilość głosów i wartość projektu):
1) Solne Zdroje – Projekt osiedlowy „Zabawowy raj dla dzieci”, 124, (52 740,00);
2) Radzikowo – „Strefa malucha” urządzenia zabawowe na Placu 3 Pokoleń, 419, (56 000,00);
3) Osiedle Zachodnie – Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Bałtycka - Rybacka, 200, (60 040,00);
4) Osiedle Podczele – Wymiana infrastruktury sportowej placu zabaw przy ul. Grodzieńskiej, 771, (50 580,00).

Raport z głosowania:

liczba głosujących – 2222;
liczba głosujących papierowo – 1047;
liczba głosujących elektronicznie – 1175;
liczba głosów ważnych – 3673.